ไปยังรายการสินค้าทั้งหมด

본문 바로가기


ตำแหน่งปัจจุบัน
 1. หน้าแรก
 2. คำแนะนำการใช้งานระบบ

คำแนะนำการใช้งานระบบ

การสมัครสมาชิก

Click on the [Sign Up] link and complete the form in order to create your account. Once your account is created, you can immediately benefit from our membership privileges such as discounts and reward credits. Also, it saves you all the hassle of filling out your billing and shipping information every time you place an order since you can save your information securely on our site.

การจัดส่งสินค้า

 • วิธีการจัดส่งสินค้า : Parcel Service
 • พื้นที่ในการจัดส่ง : A Region.
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า : ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับตัวแทนการจัดส่งสินค้า/ ประเภทและน้ำหนักสินค้า
 • ระยะเวลาในการจัดส่ง : 3 - 5 days
 • การจัดส่งสินค้า :
  1. หลังจากตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าแล้วจะทำการจัดส่งสินค้าระยะเวลาในการจัดสินค้ามีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า
  2. หากมีการจัดส่งแล้วแต่ผู้รับไม่อยู่หรือไม่สามารถติดต่อได้นั้นลูกค้าต้องติดตามสินค้าจากทางไปรษณีย์หรือตัวแทนการจัดส่งเอง
  การจัดส่งที่ล่าช้าด้วยเหตุผลส่วนบุคคลนั้นจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้าได้ตอนทำการสั่งสินค้ากรุณากรอกช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อได้สะดวก
  3. การแก้ไขที่อยู่นั้นสามารถทำได้ในขั้นตอนชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  4. การจัดส่งสินค้าในแต่ละประเทศ และภูมิภาคนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
  5. หากสั่งสินค้าที่ต้องจัดส่งระหว่างประเทศอาจจะมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม
  หากมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมนั้นทางลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบชำระภาษีเอง
  6. ในการจัดส่งสินค้าที่ทำการรวมกันนั้นสามารถทำได้เฉพาะกับสินค้าที่มีรายการชำระเงินเดียวกันแต่จะมีสินค้าที่ไม่สามารถทำการรวมการจัดส่งได้
  (ในการรวมการจัดส่งสินค้านั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  7. การจัดส่งสินค้าสามารถตรวจสอบได้ที่การติดตามสินค้า

การเปลี่ยน / การคืนสินค้า

1. หากสินค้ามีความเสียหายหรือมีตำหนิจากความผิดพลาดของผู้ขายนั้นกรุณาทำการติดต่อผู้ขายภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ทำการรับสินค้า
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนหรือการแลกเปลี่ยนสินค้านั้น อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
3. หากเกิดความเสียหายของสินค้าจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือเกิดจากทางผู้ซื้อเองจะไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้าได้
4. หลังจาก14วันนับตั้งแต่วันที่จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนหรือขอส่งคืนสินค้าได้(โปรดตรวสอบ)

การขอรับเงินคืน

It takes 3-5 business days to issue a refund for a returned or cancelled order.
Please be advised that your refund may not be processed until the next billing month depending on your credit card issuer's billing schedule.

ข้อมูลอื่นๆ

Pending period for reward store credit:
Your reward store credit issued from orders will be added to your account and stay as Pending for 20 days from delivery before validation to compensate time for exchange or returns. Meanwhile, you are free to spend your available store credit balance.

Requirements:
If you pay for your order with store credit, you are required to spend a minimum store credit of #min_mileage.”
The maximum store credit you can spend on one order is “max_mileage.”

Cancellation of store credit:
Pending credit issued from orders will be automatically cancelled on cancellation or return of the relevant order. Your store credit will be cancelled if you close your account. Also, your store credit will expire if there is no newly issued store credit for three years.


화살표TOP